Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Zaprojektuj swoją przyszłość

Projekt miał na celu pokazać młodzieży, że rozwój osobisty i zawodowy jest kluczem do odniesienia sukcesu w dorosłym życiu. Warsztaty zawodowe w zawodach kucharz i stolarz miały pomóc młodym ludziom w rozbudzeniu potrzeby samodoskonalenia i samorealizacji poprzez wykonywany zawód. Młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach doskonalących w zawodach kucharz i stolarz.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
  • Dokształcenie / doskonalenie zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Przygotowanie merytoryczne - udział młodzieży w przygotowaniu planu spotkania, praca w grupach roboczych. Praca indywidualna, praca w grupach, zajęcia integracyjne, wspólne wycieczki, praca z językiem obcym. Analiza działań, konfrontacja oczekiwań uczestników wobec realizacji programu i wspólnej pracy. Przygotowanie wieczoru polsko-niemieckiego oraz prezentacja informacji o swoim kraju. Planowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

  • Koncepcja / program
  • Koncepcja / program

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie. Nawiązałam nowe znajomości oraz zwiększyłam swoją wiedzę w zawodzie kucharza.
  • Bardzo podobały mi się zajęcia w trakcie projektu. Spływ kajakowy był dla mnie czymś nowym. Jestem stolarzem i warsztaty na stolarni dały mi możliwość pokazania czego już się nauczyłem.