Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Zawód to nie wszystko

Projekt jest kontynuacją działań, które zostały wdrożone w 2018 roku w ramach projektu „2 bratanki – edukacja językowa i interkulturowa dla uczestników praktyk zawodowych w Niemczech”.

Głównym celem projektu w 2019 r. jest:

  • kontynuacja prac z poprzedniego roku (prowadzenie dalszych warsztatów i wycieczek w regionie)

oraz

  • innowacyjne wzbogacenie projektów zorientowanych zawodowo poprzez edukację kulturalną i integrację społeczną.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
  • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Wzmocnienie polsko-niemieckich stosunków między młodymi ludźmi - poprzez atrakcyjne poznawanie kultury, tradycji i języka.
  • Podczas warsztatów i wycieczek, które służą poznaniu kultury dwóch sąsiednich narodów, młodzi ludzie mają okazję ćwiczyć otwartość, dialog międzykulturowy, komunikację interpersonalną, tolerancję i przekraczanie ograniczeń mentalnych.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • „Dużo dowiedziałem się o Niemczech”
  • „Najbardziej podobała mi się wycieczka do Poczdamu”
  • „Kuchnia niemiecka bardzo mi smakowała”
  • „Super gry i zabawy”