Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które udają się do  Niemiec w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole, które chcą skorzystać z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z przyczyn medycznych, w trakcie pobytu czasowego w danym państwie członkowskim UE/EFTA powinny legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Informacje o procedurze uzyskania karty EKUZ dla uczących się za granicą znajdują się tutaj.