Europass to zestaw dokumentów, dzięki którym potwierdzisz swoje umiejętności i kwalifikacje w sposób zrozumiały i skuteczny w całej Europie. Więcej na polskiej stronie internetowej Europass oraz stronie internetowej Unii Europejskiej Europass.