Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Eurojob-Viadrina

Projekt przyczynia się do:

 • zwiększenia transparentności polskiego i niemieckiego systemu kształcenia zawodowego
 • oraz zasad uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ujęciu transgranicznym.

Internetowy portal „EUROJOB-Viadrina” (euro-job.net) oferuje przekrój informacji o regionalnym rynku pracy na terenie polsko-niemieckich Euroregionów „Pro Europa Viadrina” oraz „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Jest on skierowany w szczególności do:

 • uczniów,
 • pracowników,
 • pracodawców i pośredników pracy,

którzy są zainteresowani nauką i pracą w kraju sąsiadów.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Badanie profili zawodowych, informacji o karierze zawodowej
 • Seminaria dot. orientacji zawodowej

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

Wskazówki dla innych organizatorów

Portal zawiera obszerne wskazówki na temat zawodów, w których można podjąć naukę, profile poszczególnych zawodów i regulacje dotyczące ich uznawalności po obu stronach Odry. Szczególnie dotyczy to następujących branży: opieka zdrowotna i socjalna, informatyka i nowe media, turystyka, branża metalowa i elektrotechnika, rzemiosło oraz spedycja i logistyka.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • The platform is a huge support to my work. It offers information on professional perspectives in Germany and Poland that helps to find people with suitable qualifications who are looking for a job. My clients also benefit and I hope that the project will continue. Regina Gebhardt-Hille, EURES advisor