Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Praca młodzieży bez granic – polsko-niemieckie spotkanie kadry nauczycielskiej 2019

Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V. zapewnia kształcenie zawodowe młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub z niepełnosprawnościami. Od 22 lat utrzymujemy partnerską współpracę z SOSW Rydzyna, która pod względem grupy docelowej ma podobną funkcję w polskim systemie oświaty jak my w Niemczech. Regularne spotkania i wymiany odbywają się również na szczeblu kierowniczym i pedagogicznym: projekty mobilności muszą być starannie planowane i realizowane.

Oprócz kwestii edukacyjnych, projekt koncentrował się na specjalistycznych tematach dotyczących pracy społeczno-edukacyjnej z młodzieżą w polsko-niemieckich projektach mobilności, ich przygotowania, metod realizacji i trwałości.

W tym celu zorganizowaliśmy w Cottbus sympozjum na tematy, które są przedmiotem pracy z naszą grupą docelową po obu stronach:

  • metodologia pracy społeczno-pedagogicznej z młodymi ludźmi,
  • ich przywiązanie do projektu,
  • zapobieganie porzucaniu nauki
  • i wspieranie kompetencji.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
  • Kształcenie / nauka zawodu
  • Dokształcenie / doskonalenie zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Gośćmi sympozjum byli prof. dr Ney (profesor pedagogiki specjalnej i rehabilitacyjnej na BTU w Cottbus) i pani Westphal (RPK Sachsen-Anhalt gGmbH Halles, trener systemowy przeciw przemocy). Wnieśli oni wkład teoretyczny, odpowiadali na pytania i moderowali dyskusję na temat własnych doświadczeń, problemów, pytań koncepcyjnych i praktycznych porad dotyczących realizacji projektu. Wyniki sympozjum zostały podsumowane w formie dokumentacji projektu.
  • Nasze partnerstwo rozwija się również dzięki wspólnym przeżyciom. Umożliwiają one zbliżenie językowe i kulturowe. Pod okiem naszych specjalistów z branży gastronomicznej, wspólnie przygotowaliśmy i skosztowaliśmy zespołowo przygotowany posiłek. Odwiedziliśmy również przedstawienie teatru w Cottbus (Staatstheater) oraz Muzeum Księcia Pücklera w Branitz.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Zostałem zainspirowany wieloma nowymi pomysłami na moją pracę jako pedagog społeczny. Z pewnością będziemy nadal zgłębiać temat poglądów i wartości Generacji Z. Nie zabrakło również zabawy: zespołowe gotowanie w przedświątecznej atmosferze było szczególną atrakcją.