Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Projekt miał na celu wzbogacanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, integrację a także edukację międzykulturową i promowanie wspólnych wartości wolności, tolerancji oraz wzajemnego szacunku.

Przy rzemiośle o kulturze

„Przy rzemiośle o kulturze” to projekt zrealizowany w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, w którym uczestniczyła grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Niemiec i Litwy.

W ciągu jedenastu dni wspólnych działań młodzież z dużym zaangażowaniem realizowała zaplanowane działania projektowe. Uczestnicy przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, poznawali podstawowe pojęcia i zwroty w języku polskim, niemieckim i litewskim, uczyli się współpracy w międzynarodowej grupie, poszanowania różnorodności i tolerancji oraz nawiązywali dialog międzykulturowy.

Najważniejsze działania projektowe odbywały się na terenie wioski ginących zawodów w ECKiW OHP w Roskoszy. Codziennie realizowane były zajęcia praktyczne w warsztatach kowala i piekarza/cukiernika, podczas których młodzież zdobywała kompetencje i umiejętności zawodowe pod nadzorem instruktora.  Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych rzemieślników pracujących w ginących zawodach. Program szkoleń był bardzo różnorodny i intensywny, w sumie zrealizowano prawie 30 godzin szkoleniowych.

Młodzież poznała historię wybranego zawodu ginącego, zapoznała się z maszynami i narzędziami charakterystycznymi dla wyposażenia poszczególnych warsztatów i z wielkim zapałem przystąpiła do zajęć praktycznych:

 • Młodzi piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiali i formowali ciasto, z którego powstawały przepyszne bułeczki, rogaliki, ciasteczka i chleby, uczyli się rozpalać tradycyjny piec chlebowy oraz wypiekali tradycyjny sękacz podlaski.
 • Z kolei kowale zapoznali się z narzędziami i poznali podstawowe techniki kowalskie m.in. zginanie, wydłużanie, hartowanie, przekuwanie, zgrzewanie, co zaowocowało wykuwaniem różnego rodzaju wyrobów artystycznych, użytkowych i tradycyjnych podków.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Wiele czasu i uwagi poświęcono podczas realizacji projektu również orientacji i aktywizacji zawodowej młodzieży, w tym przygotowaniu młodych osób do wejścia na rynek pracy.
 • Porównano szanse i warunki pracy w tych samych zawodach w trzech różnych krajach.
 • Ponadto odbyły się zajęcia z coachem. Pierwszy panel poświęcono budowaniu wizji przyszłości i aktywizujący młodzież do refleksji nad własnymi planami i celami zawodowymi, nauką i karierą. Drugi panel dotyczył budowania poczucia własnej wartości, refleksji nad osiągnięciem swoich zamierzeń, w tym celów i marzeń zawodowych zgodnych z predyspozycjami.

Wskazówki dla innych organizatorów

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ECKiW OHP w Roskoszy był to czas nabywania dodatkowych kompetencji w zawodach ginących, osobistego spotkania i poznania kultur, doświadczenia różnic, konfrontacji z nimi, czas inicjowania i podjęcia twórczych działań wspierających zarówno rozwój osobisty uczestników jak też poczucie świadomości europejskiej.

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • W czasie wolnym od zajęć uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Drohiczyn, Łazienki Królewskie, Stare Miasto i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Niezapomnianym wrażeniem był też wjazd na Taras Widokowy na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki oraz wieczorny spacer po Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie.
 • Wieczorami uczestnicy poznawali kulturę swoich krajów podczas wieczorków narodowych, rozwijali swoje zainteresowania poprzez kreatywne formy spędzania czasu wolnego a także integrowali się przy ognisku wspólnie śpiewając młodzieżowe przeboje muzyczne.