Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Zaprojektuj swoją przyszłość

Projekt miał na celu pomóc uczestnikom w zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Miał pokazać uczestnikom możliwości wykonywania w przyszłości zawodu kucharz i stolarz. W ramach zajęć z przedsiębiorczości uczestnicy poznali od strony formalnej możliwości zatrudnienia. Udział w projekcie pomógł uczestnikom w szukaniu inspiracji na swoje dalsze życie zawodowe oraz rozbudził potrzeby samodoskonalenia oraz samorealizacji.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Warsztaty zawodowe o charakterze edukacyjnym i informacyjnym prowadzone przez profesjonalistów, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć. Warsztaty integracyjne - praca z uczestnikami za pomocą różnych metod takich jak art terapia, elementy socjoterapii w celu uzyskania swobodnego funkcjonowania w nowym otoczeniu oraz podczas zajęć z obszaru doskonalenia zawodowego. Formalne poznanie warsztatu pracy w zawodach takich jak stolarz i kucharz. Inicjowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz wycieczki krajoznawcze. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego zgodnego z zainteresowaniami oraz sytuacją na rynku pracy w danym kraju na warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

  • Koncepcja / program
  • Koncepcja / program

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Rozwijaliśmy swoje zainteresowania, integrowaliśmy się przy wspólnym ognisku.
  • Cały projekt bardzo mi się podobał, poznałam nowe koleżanki i nowych kolegów z Niemiec.